Rekoda fokuserar på att hjälpa företag sänka kostnaderna och förenkla sina IT-lösningar.
Vi har flera års erfarenhet av både Microsofts plattformar (.Net, IIS, SQL Server) som Open Source alternativ (PHP, Apache, MySQL).
Grunden till god problemlösning är att den som skall ta sig an problemet har förståelse för vad det är som skall lösas. Utan att förstå de affärsprocesser som ligger till grund för IT-lösningen blir resultatet ofta både inflexibelt och kostsamt för företaget.
Rekoda har både erfarenhet av att förbättra affärsprocesserna som att utveckla IT-lösningar för att stödja dem. Vår målsättning är att göra det snabbt, effektivt och till låg totalkostnad.

© 2018 - Rekoda AB